danovepravo.infoblog.sk

Články za mesiac Apríl 2017

K problematike náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu DPH počas daňovej kontroly

Publikované 05.04.2017 v 11:10 v kategórii JUDIKÁTY, prečítané: 138x

Krajský súd je toho názoru, že zásadu daňovej neutrality by mala rešpektovať i výška kompenzácie za zadržanie nadmerného odpočtu DPH po dobu trvania daňovej kontroly. Tak ako v zmysle citovanej judikatúry súdneho dvora nesmie byť daňový subjekt výkonom daňovej kontroly ekonomicky znevýhodnený, nemôže mu výkon daňovej kontroly spojený so zadržaním uplatneného nadmerného odpočtu DPH (pri zachovaní neutrality dane) priniesť ani ekonomickú výhodu. Zadržanie… Celý článok ›