danovepravo.infoblog.sk

Články za rok 2016

Daňový výdavok podľa § 2 ods. 1 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z.z. nie je možné v procese riadnej daňo

Publikované 29.04.2016 v 10:15 v kategórii JUDIKÁTY, prečítané: 101x

Právny záver otázky uznania, resp. neuznania daňovým subjektom nezaúčtovaných daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov, bol už konštatovaný v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžf/33/2013 zo dňa 1. apríla 2014, ktorého sa, vzhľadom na zhodnosť merita veci, i v tomto prípade odvolací súd pridržiava: „Daňovým výdavkom je v zmysle § 2 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z.z. výdavok… Celý článok ›